KAMPANJER OG MÅLGRUPPER

På grunnlag av briefingen vi mottar fra oppdragsgiver eller ev. på bakgrunn av annen nødvendig research som vi foretar i etterkant, utarbeider vi en situasjonsanalyse. 

Briefing og situasjonsanalyse

På grunnlag av briefingen vi mottar fra oppdragsgiver eller ev. på bakgrunn av annen nødvendig research som vi foretar i etterkant, utarbeider vi en situasjonsanalyse. 

 

Les: Kampanjen som endret oppfatningene om Norsk Wavin

 

  1. Det første som må defineres er formålet med kampanjen. Vi må vite hva vite hva du ønsker å oppnå med kampanjen. 
  2. Vi må sette oss inn i hvem målgruppen er.
  3. Finne ut hvilke mediekanaler som skal brukes. Dette vurderes både utfra hvor målgruppen befinner seg, og budsjettet vi har til rådighet. 
  4. Deretter utarbeider vi løsningsforslag, innhold og design basert på mål, strategi, målgruppe og kanalvalg, som godkjennes av kunde.
  5. Etter publisering i digitale kanaler kan vi også optimalisere kampanjene videre. På bakgrunn av resultater og engasjement kan vi justere og optimalisere bilder og budskap. 
  6. Til slutt analyserer vi kampanjen og måloppnåelsen.
550

Her er noen elementer som vi vurderer ved utarbeidelse av en kampanje:

• Du må være synlig eller hørbar for å nå frem. Hvem er målgruppen og i hvilke kanaler kan vi nå de. 

• Du må ha et produkt – eller et budskap – som noen trenger eller ønsker seg. Det selges ikke paraplyer i en tørkeperiode. Her må vi altså finne en vinkling som gjør at målgruppen ønsker seg ditt budskap eller produkt. Her kan man spille på samvittighet, verdier og mye annet.

• Du må inngi tillit og være troverdig. Det du skal si i kampanjen må være sant og det må være noe mottaker kan identifisere seg med.

• Du må være lett å forstå. Språk og stil må gjenspeile deg og ditt varemerke, men også bli oppfattet og forstått av mottaker. Avsender må alltid tilpasse seg mottaker.

• Kunden må få all den informasjonen hun eller han trenger. I dette tilfellet, nok kunnskap til å forstå at valgene og handlingene man foretar på bakgrunn av budskapet i kampanjen, er de riktige.

• Mottakeren av budskapet må også enkelt få svar på spørsmålene sine.

• Det du kommuniserer må se eller høres fristende/attraktivt ut.

• Det må være enkelt å agere, altså ikke sette opp mange hindre for å ta kontakt eller å engasjere seg – hvis det er det som er målsetningen.

 

Hvordan vi jobber med problemdefinisjon

Vi tar tak i avstanden mellom dagens situasjon og hva oppdragsgiver definerer som et ønsket mål. 

For å kunne ta et budskap i betraktning eller agere på det, må målgruppen først ha:

• Kjennskap. Dette kan oppnås gjennom a) Volum – som handler om å være synlig eller hørbar i flest mulig kanaler så ofte som er hensiktsmessig og mulig – og b) Originalitet, som handler blant annet om å spille på følelser og til en viss grad overraske. Det er dog viktig at overraskelsen, originaliteten og oppmerksomhetsvekkeren har en relevans til budskapet.

• Deretter må målgruppen ha kunnskap nok til å velge å agere på budskapet (eller bli kunde, ambassadør eller bruker om du vil). For å øke kunnskapen må vi jobbe med konseptet som handler om hva du sier, hvordan du sier det og hvor.

• Til sist må vi jobbe med metaproduktet. Metaproduktet bidrar til at kunden tar et negativt eller positivt valg. Metaproduktet til Coca-Cola er alt annet enn den svarte væsken inne i flasken. Så alt du har av profil, fargebruk, språkbruk, fonter etc., er endel av ditt metaprodukt og bidrar til både troverdighet, gjenkjennelse og følelser for varemerket og ditt budskap. Design er en viktig del av et metaprodukt, så riktig design som både avspeiler avsender, men også treffer mottaker er viktig.

Les: Lanserte nytt gulvvarmesystem i Norge, tross stor konkurranse

daria-nepriakhina-zoCDWPuiRuA-unsplash

Målgrupper, kommunikasjon og idearbeid

Problemdefinisjonen viser oss hvor skoen trykker, rent kommunikativt, og er derfor verdifullt for vårt videre arbeid med prosjektet. De neste stegene videre er å foreta utvelgelse av prioriterte målgrupper, finne frem til riktig kommunikasjonsmål, hvilke tiltak det er mulig å gjennomføre med budsjettet vi har til rådighet, hvilke budskap vi skal velge å benytte og å utarbeide skisser og ideer på alt dette. Dette foregår gjerne i nær kontakt og i samarbeid med oppdragsgiver.

Enten kampanjen er digital eller analog skal den målrettes. Målretting skjer både gjennom hvordan budskapet utformes og ved valg av hvem som skal se den. I digitale kampanjer er slike utvelgelser ofte presise og svært målbare. Ved analoge kampanjer må man velge kanaler der målgruppen med størst sannsynlighet befinner seg, om det så er på bussen eller som leser av en avis eller ukeblad på papir eller nett.

Her er noen metoder for segmentering og målretting:

• Gjennomgang av demografiske egenskaper som kjønn, alder, familietype, inntekt og yrke.

• Gjennomgang av psykografiske egenskaper som meninger og livsstil, om de er aktive, passive, nysgjerrige eller skeptiske og hvilke holdninger de har.

• Utarbeidelse av personas som beskriver målgruppen godt.

Idéløsning 

Basert på den valgte kommunikasjonsstrategien utarbeider vi forslag til idéløsninger. 

Metoder for idéløsninger kan bestå av:

Design Thinking: En miks av analytisk og intuitiv tenking som utføres gjennom en av disse valgte metodene:

1. Designsprint: Strukturert idéarbeid på svært kort tid som minimerer fallhøyden. Består av i dette tilfellet av disse fasene 1. Forståelse og innsikt, 2. Definering, 3. Idé og skisser, 4. Valg, 5. Testing.

2. Workshops: Større idéprosesser der det kreves involvering av flere fagområder eller ansatte. Disse strekker seg gjerne over 2-3 møter. Består også av fasene 1. Forståelse og innsikt, 2. Definering, 3. Idé og skisser, 4. Valg, 5. Testing.

Skisser på idéløsning blir, sammen med forslag til relevante mediekanaler og et nøye spesifisert pristilbud, presentert for oppdragsgiver før vi går videre til ferdiggjøring, produksjon og målretting.

Ferdiggjøring og produksjon

Når oppdragsgiver og vi i Storybold er kommet til enighet om prosjektets idéløsninger og foretatt valg av mediekanaler, går prosjektet inn i sin neste fase: Her blir endelig design på annonser i digitale – og analoge medier utformet. Tekster og manus skrives ferdig. Foto, film eller animasjoner blir produsert. Poster på relevante sosiale medier utformet og publisert. Spesielle landingssider til oppdragsgivers hjemmesider utarbeidet. Underlag til diverse trykksaker gjort klare. For å nevne noe. 

Og vår dyktige prosjektleder sørger for å holde oppdragsgiver nøye oppdatert gjennom hele denne prosessen, sender ut og mottar korrektur, og kontrollerer at fremdriften skjer i henhold til oppsatte tidsplaner og til avtalte priser.

ux-store-jJT2r2n7lYA-unsplash (1)

Etterarbeid, konklusjoner og ev. analyse

Etter at prosjektet er levert og publisert, kontakter vi alltid oppdragsgiverne for å få deres oppfatninger og lytte til deres erfaringer, om hvordan de har opplevd gjennomføringen av prosjektet og samarbeidet med oss, og hvordan de evaluerer resultatene som prosjektet har oppnådd. 

På større prosjekter kartlegger vi også resultatene prosjektet har oppnådd hos målgruppene. Dette er mest effektivt dersom vi på forhånd har foretatt en enkel markedsundersøkelse blant målgruppene. Da kan vi sammenligne resultatene derfra med dem som kommer frem i en lignende undersøkelse som er blitt gjennomført etter prosjektets avslutning. Dette gir oss verdifull informasjon og grunnlag for våre neste prosjekter.

Les: Full klaff med reisekampanje