BROSJYRE OG KUNDEMAGASIN

Brosjyrer er markedsførende dokumenter. Vanligvis brukt til å introdusere et firma, en organisasjon, produkter, tjenester eller til å informere mulige kunder og medlemmer om fordeler og lignende. Brosjyrer kan komme i alle mulige formater og brettes på ulike vis. Bred, høy, smal, stor og liten. Du kan ha konvoluttbrett, bretting som en Z eller en åtte sider som brettes utover fra midten. Eller du kan stifte inn flere sider. Digitale brosjyrer som kan lastes ned i et PDF-format eller leses i en digital bladfunksjon er også en mulighet.

Kundemagasin og brosjyre for Moss lufthavn Rygge

Hvorfor brosjyrer?

Men brosjyrer er da helt avleggs, tenker du. Det er jo bare digitalt som gjelder nå? Absolutt ikke, en undersøkelse utført på vegne av Royal Mail i Storbritannia viser faktisk at kundekommunikasjon på papir slår digital kommunikasjon ned i støvlene når det kommer til tillit og troverdighet, handlingsoppfordringer og deling av informasjon i husstanden. Og det gjelder alle generasjoner, inkludert generasjon Z og millenials.

En brosjyre og et kundemagasin, eller en papirannonse for den saks skyld, har også den fordelen at den kan gjøre deg oppmerksom på noe du ikke aktivt er på leting etter.

Suksess med feriebrosjyre

I sin tid lagde vi en serie reisebrosjyrer for Moss lufthavn Rygge. I Rygge Travel, som brosjyren het, fant leserne informasjon om destinasjoner de kunne reise til, samt pakketilbud på fly og hotell, presentert som små annonsebolker.

Bring utførte to målinger for oss. Én i 2013 og én året etter. Brosjyren ble distribuert til postområder der en overvekt var i aldersgruppen 40+. 300 ble intervjuet. Av disse hadde 248 sett eller lest brosjyren. Respondentene selv mente de var i målgruppen for brosjyren (74 prosent i 2013 og 78 prosent i 2014). Brosjyren oppnådde 85 prosent kjennskap på kampanjebudskapet ‘Ferieopplevelser’, som var et godt stykke over bransjesnittet. Og flere beholdt brosyren, alt fra noen dager til en måned, det gjør man jo aldri med en internettannonse. Disse tallene gjenspeiles i undersøkelsen fra Royal Mail.

Slik får du brosjyren til å skille seg ut

Vi mener at en brosjyre må ha noe ved seg. Den må skille seg ut fra alt det andre du får i postkassen. Leverer du høykvalitetsprodukter eller tjenester så mener vi at brosjyren må gjenspeile dette gjennom bruk av godt papir, gode bilder, gjennomarbeidet design og gjerne en skin touch eller pp-folie på omslaget. Brosjyren bør oppleves som god å ta på og bla i (det taktile er jo en av styrkene til papirbaserte medier). Skal du derimot servere noe i billig-tilbud-segmentet, bør du tenke sterke og komplimentere farger, bomber og en papirkvalitets som også oppleves som rimelig når du tar og blar i det. På Rygge Travel brukte vi ikke folie, men gode, fristende reisebilder og nyttig informasjon spilte en større rolle enn salgsbudskapet og brosjyren ble godt mottatt. Henholdsvis 78 og 81 prosent syntes den hadde bra form og framstilling og den skilte seg ut fra andre brosjyrer.

Vi kan skape et godt design for din brosjyre eller kundemagasin. Send en mail på hei@storybold.no eller kontakt oss her

Resultater av undersøkelsen på vår brosjyre for Moss lufthavn Rygge
Vår brosjyre for Moss lufthavn Rygge ble veldig godt mottatt og skåret langt bedre enn lignende brosjyrer.

Innholdet er viktig

Vi i Storybold er veldig opptatt av innhold og respondentene mente at begge brosjyrene hadde passe mengde med informasjon og over 80 prosent syntes informasjonen var både relevant og interessant. Og det er her cluet ligger, hvis innholdet er relevant og interessant, havner ikke brosjyren så lett i søpla. Så hva kan din brosjyre tilføre av verdi til målgruppen?

  • Inspirasjon
  • Kunnskap de ønsker seg
  • En spennende historie
  • Et knakende godt tilbud
  • Eller en annen nytteverdi

Trenger du hjelp til å skape godt innhold? Send oss en e-post på hei@storybold.no eller kontakt en av oss her.

Lurer du på resultatet for Rygge Travel?

I 2013 økte passasjerveksten på Moss Lufthavn Rygge 9,7% sammenlignet med året i forveien. Passasjertallet var da nesten 1,9 millioner. Brosjyrene våre skal ikke ha all æren for dette, men det er ingen tvil om at den også bidro til veksten.
For noen få dager etter at brosjyren lå i postkassen hadde 5 prosent av respondentene allerede gjennomført bestillinger på bakgrunn av brosjyren og 22% sa de kom til å gjøre det. I 2013 mente ytterligere 42 prosent at de sannsynligvis kom til å bestille og 23 prosent året etter mente det samme. Så det er ingen tvil om at brosjyrer virker, så fremt de oppleves som relevante og interessante for målgruppen.

Informasjonen i brosjyren til Rygge travel var relevant
Lær markedsføring og krisekommunikasjon med Storybold

Last ned boken Gode historier - slik øker de merkeverdien og skaffer nye kunder