Showroom for Geberit. Lyssatt logo og lyskasse med foto

Geberit

KUNDE: Geberit

OPPDRAG: Geberit tok kontakt da de trengte et sted der selgere og kursdeltagere kunne komme å se på nyheter, installasjoner og tekniske løsninger.

KANAL/VIRKEMIDDEL: Showrom

OPPDRAGSBESKRIVELSE: Geberit, Porsgrunn bad og Ifö skulle samarbeide om showrommet, siden disse ikke er direkte konkurrenter til hverandre her i Norge. Oppdraget ble derfor å synliggjøre de ulike merkevarene uten at de stjal oppmerksomhet fra hverandre, samtidig skulle vi finne en måte å vise frem tekniske løsninger som vanligvis ligger skjult inne i veggene. Kunden ønsket å dele inn utstillingen etter leverandører. 

Noen utfordringer: Vi begynte på prosjektet før Geberit overtok lokalene, slik at vi måtte måle til og tegne opp rommet, før de forhenværende leietakerne hadde fått flyttet ut. En annen utfordring var at rommet var smalt, langt og med en skråvegg i enden. Vi skulle forholde oss til tre ulike designmanualer.

STRATEGI/IDÉLØSNING: I stedet for å dele opp etter ulike merkevarer, foreslo vi en mer sømløs og helhetlig presentasjon av produktene. Det vil si at vi på noen podier samlet flere toaletter på samme flate, mens vi på andre podier samlet sammen alle de ulike elementene som du naturlig ville finne på et badeværelse.

Designmanual: Fra de tre ulike designmanualene valgte vi å trekke frem det som var fellesnevnere eller likheter, slik at alle de tre merkevarene skulle kunne kjenne seg igjen i uttrykket, samtidig som designet ikke spriket i alle retninger.

Fargeprogram: Produktsortimentet til disse tre, består i all hovedsak av glass og porselen. Vi valgte derfor et fargeprogram som fikk disse produktene til å komme best mulig frem. 

Produktsammensetning: Vi fikk en liste fra de ulike leverandørene om hva de ønsket å ha med i showrommet. For å kunne løse dette best mulig, lagde vi fire forskjellige standardpodier som vi brukte som et utgangspunkt for alle utstillingene. To høye og to lave. I tillegg lagde vi to spesialbygg. Det ene var en installasjon bestående av et helt bad i tilknytning til resepsjonen. For å utnytte arealet best mulig måtte vi også lage en spesialløsning i enden av lokalet. Der valgte vi å vise frem spesialkolleksjonene.

Vedlikehold: Kunden måtte kunne vedlikeholde og oppgradere showrommet selv. Vi måtte derfor finne en løsning som ikke lagde merker etter skruer etter skilt av ulike størrelser, når de skulle skifte ut utstyrslistene som beskrev alle produktene på hvert podium. Utstyrslistene til hvert podium ble derfor trykket på en easydot-folie. Denne kan veldig enkelt fjernes uten å etterlate ett eneste merke.

RESULTAT: Kunden var veldig fornøyd. De hadde en storstilt åpning, som fikk positiv presseomtale i fagbladene. De fikk også gode tilbakemeldinger av brukerne. Det er flere rørleggere som tar med seg kundene til showrommet istedenfor å vise dem i katalogen. I etterkant har vi fått oppdrag om å profilere kontorlokalene.