Fortidsminne-
foreningen

Kunde: Fortidsminneforeningen

Oppdrag: Nye nettsider

Oppdragsbeskrivelse: Fortidsminneforeningens nettsidedesign og content management system (CMS) var utdaterte. Sidene var svært tungvinte å finne frem på og å publisere på. Blant annet måtte innhold publiseres på tre ulike steder. Nettstedet var i tillegg bygget opp slik bedriften var organisert internt og ikke etter brukernes behov.

Strategi/idéløsning: Gjennom to workshoper – sammen med en arbeidsgruppe hos Fortidsminneforeningen – gikk Storybold gjennom alt innhold på nettsiden og disponerte dette på nytt. Innhold som naturlig hører sammen skulle plasseres sammen. 

Sammen gikk vi også gjennom oppgavene og vektet disse etter hva som var viktigst for foreningen, slik at innholdet ble prioritert med tanke på mål og misjon. 

I tillegg tok vi tak i de problemene som back office rapporterte om. De fikk blant annet mange telefoner fra brukere som ikke fant frem på nettsiden. Spesielt til skjema for tilskudd. Skjemaet var også for komplisert å fylle ut korrekt uten bistand. Et nytt skjema skulle derfor være enkelt å finne, samt enkelt å fylle ut. Dette vil spare Fortidsminneforeningen for mye unødvendig arbeid fremover.

Først etter at nettstedets innhold og oppgaver var organisert, startet vi designprosessen. Fortidsminneforeningens designprofil var retningsdrivende, samt at vi hentet inspirasjon fra ulike nettsider som kunden likte. Designet skulle være så enkelt som mulig, slik at det ikke krevde store oppdateringer jevnlig. Informasjonsdesigner Carina fant frem til et av Fortidsminneforeningens egne bilder som passet godt til deres misjon og som ga et riktig etterlatt inntrykk. Bildet av stavkirken ble derfor hovedbildet på nettsiden.

Resultat: Nettsiden er nylig lansert, og Fortidsminneforeningen er godt fornøyd med både designet og publiseringsløsningen så langt.