Film for Bentzen begravelsesbyrå

Bentzen begravelsesbyrå

KUNDE: Bentzen begravelsesbyrå

OPPDRAG: Informativ og historisk film.

KANAL/VIRKEMIDDEL: Film til bruk i sosiale medier, på lokalavisens nettsider og hjemmesider.

OPPDRAGSBESKRIVELSE: Bentzen Begravelsesbyrå ønsket en film med historisk vinkling, med fokus på trygghet. De ønsket å vise frem gravferdsbyrået, men også et seremonilokale. Videoen skulle benyttes i en ‘annonse’ forbindelse Moss 300 års jubileum, der noen utvalgte firmaer ble presentert i et historisk perspektiv. I tillegg skulle filmen brukes på sosiale medier og på hjemmesidene.

STRATEGI/IDÉLØSNING: For å vise at Bentzen er et trygt og omsorgsfullt gravferdsbyrå, starter vi filmen med å vise hvordan pårørende blir tatt i mot. Så følger klipp der bedriftens eldste, som er barnebarn til grunnleggeren, forteller om byråets historie og verdier. Byråets 130-lange historie og all kunnskapen de besitter, gir en aura av trygghet og soliditet. I fortellingen klipper vi inn bilder fra tidligere tider, klipp fra seremonirommet – der kamerafokus ligger på blomster eller elementer i forgrunnen og kiste og mennesker mer uklart i bakgrunnen – samt samtale med de pårørende. 

I tillegg foreslo vi at vi skulle utvide filmen ved å la noen pårørende fortelle sine gode historier om leveransene til Bentzen. Dette fordi kundehistorier er et av de sterkeste markedsføringsmidlene man kan ta i bruk. Men fordi det ville bli for mye informasjon med ‘testimonials’ i den historiske jubileumsfilmen, lager vi nå en versjon to, som kan brukes på sosiale medier. I film nummer to kortes det historiske fokuset noe ned, men legger vekt på de verdiene som er viktig for Bentzen. 

Link til film nummer 1:

Referanse: Erik Krogsvold, erik@bentzenas.no, +47 47379229