Visittkort for AIM Norway

Aerospace Industrial Maintenance Norway (AIM)

Utgangspunkt: AIM Norway skulle opprettes den 15. desember 2011 ved at Luftforsvarets Hovedverksted Kjeller ble omdannet til et statsforetak. Kongen skulle være til stede og det var en stor begivenhet. Men de måtte ha en logo til det nye foretaket.

De tok kontakt med Storybold (da het vi 07 Media Moss), så sent som i september. Tiden var knapp. Logoen skulle jo tas ut på mange flater innen desember.

Prosess: Vi brukte først tid på å sette oss grundig inn i hva foretakets kjerneleveranser besto av. AIM Norway drev med reparasjon og vedlikehold av fly, motorer og instrumenter til fly, helikopter,  flyinstrumenter med mer. Hovedkunden var Forsvaret. Det nye foretakets mål var å konkurrere om større vedlikeholdsoppdrag for blant annet leverandørene av materiell til kampflyet Lockheed Martin F-35 Lightning II, marinehelikopteret NH90 og redningshelikopteret AW101.

Det ble raskt åpenbart at dette ikke skulle være en lumumma logo, men en takete form. Les mer om lumumma, takete og hvordan du finner ditt designuttrykk her. 

Logoens uttrykk skulle tilhøre den tekniske verden og det er absolutt flest menn i denne målgruppen. I tillegg ønsket vi og kunden at logoen skulle assosieres med bevegelse, luft og med det å fly. Altså: både lett og kraftig på en og samme gang. Den måtte også være abstrakt nok til å ha lang levetid. En silhuett av et fly var derfor uaktuelt, siden man ikke ønsket å knytte seg for sterkt mot en flytype. Et helikopter ville være begrensende når du også driver med jagerfly og telekommunikasjon, for eksempel.

Vi jobbet parallelt med både fonter og symboler. I fonten QtypeSquare fant vi et skriftsnitt som var rent, lett å lese i lite format så vel som i stort, og som ga en moderne og teknisk følelse. Angående symbol ønsket vi å bruke en bevegelse som løftet seg oppover. Flyenes kondensstripe var vår inspirasjon og vi kombinerte den ‘følelsen’ med en A, som er den første bokstaven i logoen. 

Resultat: Logoen ble høytidelig avduket og tatt i mot med stor applaus den 15. desember 2011. Logoens form og design står seg like godt 10 år senere, men i 2018 ble Aerospace Industrial Maintenance solgt til Kongsberg Defence & Aerospace og heter nå Kongsberg Aviation Maintenance Services. De måtte derfor bytte til Kongsberggruppens røde logo.