Film for Bedre hjerter

Bedre Hjerter

KUNDE: Bedre Hjerter

OPPDRAG: Presentasjon av ulike tjenesteområder

KANAL/VIRKEMIDDEL: Film

OPPDRAGSBESKRIVELSE: Bedre Hjerter har vært kunde av Storybold i mange år. Vi har blant annet laget logoer, nettsider, tekster og tatt bilder. Men nå trengte Kenneth i Bedre Hjerter kommunikasjon som kunne brukes i presentasjoner og på sosiale medier

STRATEGI/IDÉLØSNING: Vi lot film være utgangspunktet for alle de fire tjenesteområdene som Bedre Hjerter leverer. Filmene tar utgangspunkt i de gode resultatene som er oppnådd. Vi lot enten en representant fra målgruppen eller personene som har fått hjelp av Bedre Hjerter fortelle solskinnshistoriene. I tillegg presenterer Kenneth Busch de harde fakta om tjenestene, og forklarer hvordan og hvorfor disse resultatene er blitt så bra. Disse filmene brukes som grunnlag for markedsføring av Bedre Hjerter via email, sosiale medier (FB), presentasjonsmateriell og andre aktiviteter.

Positivt hode med trening som metode

Hensikten med Positivt hode med trening som metode er å bekjempe sosial angst med trening (én til én veiledning). Målgruppen er offentlige instanser, som lærere og skolehelsetjenesten, som ønsker å sende elever til Kenneth, samt eventuelle bevilgende myndigheter. Her var det naturlig å bruke en fagperson som fortalte de gode historiene, også med tanke på at man ikke ønsker å stigmatisere elevene. Valget falt på Anne Synnøve Lindkjenn, konstituert rektor ved Rygge Ungdomsskole. Hun var strålende fornøyd med elevenes resultater og livsstilsendringer og samarbeidet med Bedre Hjerter.

Hjertegruppa

For filmen om hjertegruppa var hensikten å gi svar på spørsmålet «Hvem tilbyr hjerteopptrening i Østfold?» Målgruppen her var Fastleger og spesialister innenfor hjerte- og karsykdommer. Her intervjuet en lege som varmt kunne anbefale Kenneth og hans treningsopplegg og en ‘pasient’, som fortalte om sine positive opplevelser.

Treningsopplegg individuelt og i gruppe 

Her ville vi vise at alle som kommer til Bedre Hjerter, oppnår gode resultater. Kenneth skreddersyr individuelle løsninger og opptrer som personlig trener for dem som vil trene for seg selv. Målgruppe var kvinner og menn i Østfold og Søndre Akershus som ønsker å komme i bedre form. Vi lot en deltager fortelle om sine gode resultater mens Kenneth orienterer om de ulike oppleggene

RESULTAT: – Jeg  har til nå vist filmen ‘positivt hode med trening som metode’ på ett møte med flere lærere på ungdomsskolen. Responsen og tilbakemeldingene har vært veldig bra, sier Kenneth Busch, gründeren av Bedre Hjerter.