Promotering av boligprosjekt

Kunde: Rosenvinge Park/Trygve Lydersen

Når: April 2023-juni 2023

Hvorfor: Behov for selge et bygg med flere leiligheter i en vanskelig salgsperiode

 

Rosenvinge park er et boligprosjekt på Høyda i Moss. Da parkhus tre sto ferdig og våres og skulle legges ut for salg ble vi kontaktet av ansvarlig for markedsføringen av boligprosjektet.

De hadde behov for bistand til å velge ut bilder og få utarbeidet en ny nettside, leads ads og tekster samt promotering på sosiale medier.

Storybold har stått for utforming av poster og kampanjer, samt promotering.

 

Resultater: Vi startet med promoteringsarbeidet i april 2023 og rundt juli var Parkhus 3 ferdigsolgt.

Rosenvinge Park Webside : https://rosenvingepark.no