Promotering av OneCo på Snapchat og TikTok video

Kampanje for å få flere lærlingesøknader

Kunde: OneCo

Når: Februar-juni 2023

Hvorfor: OneCo trengte flere lærlinger og ønsket å lage en kampanje rettet mot målgruppen som ønsker å velge fagrettet videregående og som ønsker seg ut i en lærlingeplass.

OneCo er et industrikonsern med kjerneaktiviteter innen elektro, automasjon, elkraft og telecom. De trengte flere lærlinger og ønsket å lage en kampanje rettet mot målgruppen som ønsker å velge fagrettet videregående og som ønsker seg ut i en lærlingeplass.

De tok kontakt med Storybold og ba om forslag til løsning og en kampanjeplan.

Siden kunden ønsket å henvende seg til en målgruppe mellom 17 og 22 år valgte vi formatet reels, siden reels er det som fenger ungdom mest på sosiale medier. Vi valgte kanalene Tik Tok, SnapChat, Instagram og Facebook.

Facebook er med både fordi de nå kan kjøre reels og fordi endel foreldre er på denne kanalen og de igjen påvirker valgene til sine ungdommer.

Filmen måtte være på maksimum 10 sekunder, da 7 sekunder er oppmerksomhetsspennet for disse kanalene.

Vi lagde reels-filmen ved å klippe sammen tidligere film-materiell og tilpasse det til reels-formatet og lagde effekter av Oneco-fargen og tekstene.

Reelsen kan sees her:

Play Video