Logo og profil for Viken Idrettsråd

Viken Idrettsråd står bak prosjektet 'Fra Klubbhus til Aktivitetshus'. Et prosjekt som handler om å få mer liv i idrettsklubbene og at klubbhusene skal brukes av flere. De tok kontakt med Storybold for å få utviklet logo og profil.

 

Navn: Fra Klubbhus til aktivitetshus var en litt lang 'nedfart' for en logo, mente vi. Vi gikk litt i spagat under navnediskusjonene internt her i Storybold. Å sette sammen et ord ved å ta den første bokstaven i hvert ord, var i alle fall stang ut, men vi var alle enige om at navnet måtte ha noe sportslig over seg. Samtidig skulle ikke navnet eller logoen ekskludere aktiviteter eller idretter som ikke har like stor folkelig apell som ballsport.

Til slutt kom vi opp med nettopp navnet FUTT. Bokstavene er faktisk fisket opp fra prosjekttittelen, slik at det endelige navnet finner en gjenklang der. Ordet futt er også valgt fordi vi mener det beskriver prosjektets siktepunkt.

Design: Til logo og profil valgte vi sterke og spenstige farger – en god match med fargene til Viken- og Norges Idrettsråd.

T-ene fikk form som et tak, for å hinte til aktivitets- og klubbhus og bokstavene har litt hopp, rykk og skru. alt for å understreke aktivitetsmålet.

Navnet FUTT kan brukes med og uten tilleggsillustrasjon.

Resultat: Kunden syntes Storybold traff innertier med både navn, logo og profil.

business card