Jubileumsprogram for Moss kommune. Innhold, redaksjonelle tjenester, magasindesign, foto, trykk og distribusjon.

Direkte reklame gir best oppmerksomhet

Forskjellige medier bruker ofte ulike nøkkelindikatorer for å måle effektiviteten av reklame. Dette er en av grunnene til at det kan være så vanskelig å sammenligne en reklameinvestering med en annen. Men her er noen åpenbare prinsipper:

Bare de som faktisk ser reklamen din kan påvirkes av den. Og jo mer de ser, desto større er sjansen for at innholdet når mottakeren. Bra eller kreativ reklame har ingen betydning om du velger en mediekanal med dårlig synlighet. Velg derfor først en mediekanal som skaper oppmerksomhet og forsterk effekten med kreativitet!

 

Hva er effektiv reklame?

Ved å se nærmere på studier fra forskere som Karen Nelson-Field i Australia, britiske Lumen Research og nylig også Erik Modig ved Handelshøyskolen i Stockholm, som alle har fokusert på reklameeffektivitet og oppmerksomhet, finne du at tid er en avgjørende faktor for å få overført budskapet ditt. Direkte reklame skaper oppmerksomhet i 46 sekunder, mens mesteparten av reklamen ikke engang oppnår 2,5-3 sekunder, som er et minimum for å kunne skape minnebilder hos mottakeren, skriver sdr.se.

 

Direkte reklamens suverenitet

Så, hvilken kanal skal du velge når du vil ha mest igjen for pengene? Britiske JICMAIL, i samarbeid med Kantar, PwC og Lifestream, har publisert en omfattende rapport. Studien har pågått i nesten ett år og her er noen av resultatene:

  • En DM skaper kontakt i 46 sekunder målt over en periode på 28 dager. Kommersielle tilbud og fordeler skaper større interesse og lengre lesetid, i gjennomsnitt hele 102 sekunder.
  • Direkte reklame er den mest oppmerksomhetsskapende kanalen per investert krone.
  • Når man leser direkte reklame, er man fokusert. Bare noen få prosent gjør andre ting som å snakke i telefonen eller samtale med andre.
  • Lengre lesetid for direkte reklamen øker den kommersielle effekten med så mye som 3 til 5 ganger, det vil si at mer tid gir betydelig mer effekt.
  • Postkassen som mediekanal er mer oppmerksomhetseffektiv enn en rekke andre medieplattformer. Hvordan den sammenligner seg med andre mediekanaler, samt mye mer, kan du lese i rapporten.

Studien sier at effektiv direktepost er resultatdrivere for kjøp, besøk i butikk, diskusjoner og innløsning av kuponger. Papirpost generer også høy digital oppmerksomhet for merkenes egne kanaler. Når du besøker annonsørens nettsted på bakgrunn av en DM, bruker du gjenomsnittlig 5 minutter mer på nettstedet, sammenlignet med andre inngangskilder.

 

Magasiner og kataloger

Som annonsekanaler ligger magasiner og kataloger i et grenseland mellom innholdsplattform og reklamemedium. De spiller en unik rolle i forbrukernes kjøpsprosess. Deres håndgripelige natur og appell som kaffebord-materiale gjør at de tar en ganske annerledes plass hos oss, sammenlignet med andre posttyper.

Magasiner og kataloger er formater som forbrukere føler seg komfortable med å legge ut i hjemmet sitt. De trenger ikke å bli lagt bort eller stiftet fast på oppslagstavlen. Deres relativt mer permanente tilstedeværelse i hjemmet gir en gjennomsnittlig oppmerksomhet på over fem og en halv minutt for magasiner og litt over tre minutter for kataloger, over en 28-dagers periode.

 

Konklusjon

Fordeler: Direkte reklame er suverent best når det gjelder oppmerksomhet, forutsatt at du gir den gost innhold, målgruppen kan lese og har en postkasse.

Ulemper: Trykk og distribusjon er kostnadsdrivende.