Film med drone og animasjon for Movar

Film og strategisk kommunikasjon for Movar

Da Movar satte i gang det gigantiske prosjektet med å legge en 9,2 kilometer lang hovedvannledning fra Moss til Vestby, skulle store mengder informasjon ut til de berørte innbyggerne. Dette krevde en omfattende kommunikasjonsplan. Spesielt siden turveiene måtte stenge opptil et års tid. Her måtte man være i forkant for å unngå storm i lokalpressen.

Valgte Storybold

Storybold ble gjennom en anbudsprosess valgt til å være Movars samarbeidspartner og utarbeidet en grundig plan for strategisk kommunikasjon. Storybold er et fullservice byrå som leverer strategisk kommunikasjon og andre reklametjenster. Her er et utdrag av vår oppdragsbeskrivelse den gangen:

Storybolds leveranser skal bidra til å forebygge og motbevise rykter og feilaktig informasjon, samt å skape realistiske forventninger. De skal vise at Movar tar samfunnsansvar og at de tar hensyn til miljø og omgivelser når de gir våre innbyggere en ny og solid vannforsyning. De skal vise at Movar opptrer ryddig og etterrettelig. Våre tjenester skal bidra til å skape en god dialog med de som er spesielt berørte.

Virkemidler: I tillegg til visualisering av ledningstraseen og prosjektet som helhet og viktige milepæler, og andre informasjonsvideoer der vi bruker droner, animasjoner, bilder og videoklipp, er det viktig å svare på kundenes spørsmål om hvem, hva, hvor, hvordan, hvorfor og ikke minst når. 

Gode historier er en av de beste virkemidlene for å skape kjennskap og overføre kunnskap.  ’Historier er grunnlaget for vår evne til å kommunisere og forstå hva som foregår rundt oss’, hevder en artikkel i The Guardian. Artikkelen sier videre at forståelse og minne er sterkt sammenflettet og at historier derfor er kraftige minneverktøy. 

Gode historier overfører altså kunnskap som igjen forebygger ryktespredning og feilinformasjon (ref. Caset for Norsk Wavin som er tatt med i våre referanser). 

For å overføre kunnskap må vi jobbe med konseptet. Det viktigste med et innholdskonsept er:

  • Hva du sier.
  • Hvordan du sier det. 
  • Hvorfor du sier det.
  • Konsistens (sammenheng og ensartethet over tid).

Vi skal heller ikke undervurdere viktigheten av et godt designkonsept. Riktig innpakning gir gjenkjennelighet og hjelper kunden til bedre å forstå innholdet i konseptet.


Film for sosiale medier: En svært viktig del av denne kommunikasjonen var informative videoer på sosiale medier, og ved bruk av dronefilming og animasjon har vi blant annet laget informasjonsfilmen under her.

Ta kontakt for en prat om hvordan vi kan hjelpe deg med din strategiske kommunikasjon eller send en mail på hei@storybold.no.

Se videoer her:

https://www.youtube.com/watch?v=BXbzzRcILdI
https://www.youtube.com/watch?v=1S5JMM8lhe0