Film og strategisk kommunikasjon for Movar

Da Movar satte i gang det gigantiske prosjektet med å legge en 9,2 kilometer lang hovedvannledning fra Moss til Vestby, skulle store mengder informasjon ut til de berørte innbyggerne. Dette krevde en omfattende kommunikasjonsplan, og Storybold ble da valgt som deres samarbeidspartner. En svært viktig del av denne kommunikasjonen var informative videoer på sosiale medier, og ved bruk av dronefilming og animasjon har vi blant annet laget denne informasjonsfilmen.

Se video her: