Visuell profil for View

Visuell profil for View

Utgangspunkt: Da Dash Software skulle skifte navn til View måtte de også ha ny visuell profil. 

Prosess: Først ønsket kunden kun små endringer. De ville beholde tre runde prikker som var et logoelement og en burgunderfarge fra den gamle Dash-logoen. Men vi fant fort ut at de runde elementene virket påklistret og uten sammenheng med de skarpe V-formene i det nye navnet. View utvikler verktøy som gir brukeren god oversikt over sin eiendomsdrift, byggvedlikehold, eiendomsforvaltning og industrielt vedlikehold. Siden de også jobber mot utlandet, måtte logoen få et internasjonalt preg og den skulle være både tidløs og fremtidsrettet. 

Løsning: Navnet View er synonymt med ord som perspektiver, oversikt og utsikt. Derfor fikk logoen en litt utstrukket form. Det ble også utviklet designelementer som tok opp igjen de klare, spisse v-formene i navnet. Designelementene utgjør et mønster som består av ulike trekanter og som kan brukes som en bakgrunn eller legges som en effekt på andre bilder. Slik får designet en helhetlig og gjenkjennbar effekt. Siden de brukte mye svart i deres tidligere profil, beholdt vi denne i fargepaletten, men byttet ut den litt gammeldagse, burgunderrøde fargen med en mer tidløs blåfarge og la til en varm jordfarge som tilleggsfarge. Vi utviklet profilhåndbok og maler for powerpoint, brevark, visittkort, nettsider, bildekor, roll-ups, brosjyre, banner og annonse.

Les mer om hvordan du finner ditt designuttrykk her. 

Resultat: Kunden er godt fornøyd med arbeidsprosessen og sin nye designprofil.

Trenger du ny visuell profil? Ta kontakt med en av oss her eller send en mail på hei@storybold.no