Content marketing mot arkitekter for Norsk pulverlakktekninsk forening

Godt innhold økte kunnskapen

KUNDE: Norsk Pulverlakktekniskforeing

OPPDRAG: Øke kunnskap hos målgruppene om pulverlakkens fortreffelige egenskaper

KANAL/VIRKEMIDDEL: Printannonser

OPPDRAGSBESKRIVELSE: Utfordringen til Norsk pulverlakkteknisk forening var å synliggjøre de fortreffelige egenskapene til pulverlakk overfor arkitekter. De var i tvil om hva de skulle si og hva de skulle vektlegge overfor arkitektene, og hvordan budskapet skulle få god nok oppmerksomhet. Derfor tok de kontakt med Storybold.

IDÉ OG LØSNING:  Vi ville fortelle arkitektene om fordelene ved pulverlakkering. Som er svært tallrike. Men vi valgte å konsentrere oss om de estetiske. For arkitekter er opptatt av fire ting: Estetikk, estetikk, estetikk og så alt det andre. Argumentene ble da at: pulverlakk forskjønner, gir jevn og fin finish, er moderne og fremtidsrettet, holder seg like fin over lang tid og har et stor fargeutvalg. Tilleggsargumentene ble ‘alt det andre’, som at pulverlakk er: Miljøvennlig, beskytter, tåler støt og slag, solid, rask og har en prisfordel.

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI: Å vise at verdens mest moderne og attraktive signalbygg har pulverlakkerte fasader. Siden arkitekter helst lytter til arkitekter, lot vi de fleste historiene fortelles av nettopp arkitekter, samt en anerkjent fagmann fra Sintef og en berømt designer av utemøbler.

Som kanal valgte vi å kjøre oppslagsannonser i magasinet Arkitektur N, siden print er et godt egnet medium for denne målgruppen. Undersøkelser viser også at store annonser blir best lagt merke til og det er bedre å bli sett få ganger enn å bli oversett alle ganger.

Siden arkitektene manglet både kjennskap og kunnskap om pulverlakkens fortreffelige egenskaper, valgte vi gode historier som virkemidler, siden de både vekker oppmerksomhet, sympati og overfører kunnskap.

RESULTAT: Foreningen fikk mye skryt for sin annonsekampanje. Jeg synes annonsene ble riktig fine og vi har fått mange fine tilbakemeldinger. De er blitt lagt merke til, sier Fredrik Barth-Nilsen.