Kort animasjon for Movar. Forklaringsfilm.

Korte animasjoner

Når du har liten tid og informasjonen må overføres raskt, anbefaler vi å lage enkle, korte animasjoner for sosiale medier eller mobil.

I starten av oktober skulle MOVAR selv ta seg av innsamling av husholdningsavfall i stedet for å bruke underleverandører til dette. På den måten ville de få bedre kontroll på sikkerhet, arbeidsmiljø og leveranse av tjenestene. Men med mange nye sjåfører bak rattet, kan det alltids hende det blir litt lugging i en oppstartsfase.

MOVAR ønsket derfor på en enkel måte å kommunisere den nye ordningen, hva en slik endring vil bety for innbyggerne, hvor de kan finne mer informasjon og hvordan innbyggerne kan komme i kontakt med MOVAR.

Resultatet ble denne korte og enkle animasjonsfilmen.