Digital design for Älvsbyhus

Digital-design for Älvsbyhus

Til vår kunde Älvsbyhus leverer vi alt fra digital design, foto, messeløsninger, reklamevignetter for tv og visningsfilmer som ligger på nettet eller promoteres gjennom sosiale medier, til mange ulike digitale kampanjer og innspill til katalogdesign. 

Vi har også laget denne animasjonen av katalogen og denne animasjonen til en sponsorplakat for TV

Ser du noe fra Älvsbyhus her i Norge, bortsett fra selve nettsiden, er det svært stor sannsynlighet at Storybold har vært involvert i designprosjektet.

Gjennom perioden fra 2015 til dags dato har vi designet mesteparten av Älvsbyhus digitale kampanjer i Norge. I denne perioden har kunden fått bedre synlighet og oppnådd bedre kjennskap i markedet, og kunden har økt driftsinntektene fra 250 millioner i 2015 til 314 millioner i 2021.

Storybold skal absolutt ikke ta all æren for dette, da mye skyldes kundens bevisste strategi.

Men Storybold har stått for kampanjer for å få potensielle kunder til å laste ned huskatalogen via lead ads på Facebook. Vi har stått for annonsering av digitale husvisninger med karuseller, videoer eller stillbilder.

Vi har bidratt til å bygge målgruppen over tid, testet ulike budskap og bilder og hva som fungerer overfor kundens målgruppe, spisset kampanjene deretter. Her er det blant annet viktig å følge trender og ha et oppdatert design. Ettersom sosiale medier har utviklet seg, har vi også tilpasset kampanjene etter dette.