Animasjon for Movar

Moss kommune hatt fått nye krav til rensing av avløpsvannet. Det var viktig at innbyggerne forsto hvorfor det er nødvendig å bygge ut renseanlegget, hvorfor det ikke kan fortsette å være slik det er i dag og hvordan utbyggingen skal gjøres. En animasjon ble løsningen.

– Planene for fremtidens avløpsrensing i Mosseregionen vil gi en stor og positiv betydning for Oslofjorden og miljøet. Samtidig vil mange av innbyggerne bli berørt av planene. Men avløpsrensing er kompliserte prosesser som foregår i lukkede rør og systemer. Da er det krevende å fortelle en historie som det er enkelt å forstå, sier kommunikasjonssjef Rolf-Ivar Buerengen i Movar. 

En film bestående av animasjon er perfekt til å forklare vanskelige prosesser og understøtte budskap med visuelle hjelpemidler. En animasjon oppleves gjerne som enkel, underholdende og informativ. I tillegg er animasjoner veldig visuelle.

I en brief fra Movar der vi fikk forklart hvilke budskap de ønsket å få frem og et førsteutkast til storyline for animasjonen. 

Vi i Storybold pusset og forenklet manuset til animasjonen for å gjøre budskapet enda klarere. Samtidig lagde vi forslag på illustrasjonsstil og animasjonsform, som kunde godkjente. Vi tegnet alle grunnillustrasjonene som skulle brukes i Movars animasjon. Det vil si område, oversikt, kart, hus, svømmebassenger, toaletter, dusj, fabrikker etc. Deretter la vi på alle bevegelige elementer, samt zoom ut og inn av bilder og scener i et animasjonsprogram. Etter rendering foretok vi ferdigstilling med klipping i Premier pro og finish med After effects. Til slutt la vi inn voice-over og tekstet animasjonsfilmen. resultatet ble en animasjon både vi og kunden er svært stolte over.

Vi fikk derfor god hjelp av Storybold til å visualisere og fortelle om planene vi jobber med og hva vi skal oppnå på i et enkelt tilgjengelig format for innbyggerne. Resultatet ble en historie vi er stolte av å fortelle og som gjør det enklere for innbyggerne å forstå hva vi jobber med. Jeg er godt fornøyd både med samarbeidet og sluttresultatet med Storybold, sier Rolf-Ivar Buerengen. 

Ønsker du å lage en animasjonsfilm til din bedrift? Det koster ikke noe å ta en prat med oss om film og animasjon.

Kontakt oss her