Animasjon for Movar om utbygging av renseanlegg på Fuglevik. Forklaringsfilm, illustrasjoner, filmmanus, kommunikasjon, budskap

Animasjon for Movar

Moss kommune hatt fått nye krav til rensing av avløpsvannet. Det var viktig at innbyggerne forsto hvorfor det er nødvendig å bygge ut renseanlegget, hvorfor det ikke kan fortsette å være slik det er i dag og hvordan utbyggingen skal gjøres. En animasjon ble løsningen.

– Planene for fremtidens avløpsrensing i Mosseregionen vil gi en stor og positiv betydning for Oslofjorden og miljøet. Samtidig vil mange av innbyggerne bli berørt av planene. Men avløpsrensing er kompliserte prosesser som foregår i lukkede rør og systemer. Da er det krevende å fortelle en historie som det er enkelt å forstå, sier kommunikasjonssjef Rolf-Ivar Buerengen i Movar. 

En film bestående av animasjon er perfekt til å forklare vanskelige prosesser og understøtte budskap med visuelle hjelpemidler. En animasjon oppleves gjerne som enkel, underholdende og informativ. I tillegg er animasjoner veldig visuelle.

I en brief fra Movar der vi fikk forklart hvilke budskap de ønsket å få frem og et førsteutkast til storyline for animasjonen. 

Vi i Storybold pusset og forenklet manuset til animasjonen for å gjøre budskapet enda klarere. Samtidig lagde vi forslag på illustrasjonsstil og animasjonsform, som kunde godkjente. Vi tegnet alle grunnillustrasjonene som skulle brukes i Movars animasjon. Det vil si område, oversikt, kart, hus, svømmebassenger, toaletter, dusj, fabrikker etc. Deretter la vi på alle bevegelige elementer, samt zoom ut og inn av bilder og scener i et animasjonsprogram. Etter rendering foretok vi ferdigstilling med klipping i Premier pro og finish med After effects. Til slutt la vi inn voice-over og tekstet animasjonsfilmen. resultatet ble en animasjon både vi og kunden er svært stolte over.

Vi fikk derfor god hjelp av Storybold til å visualisere og fortelle om planene vi jobber med og hva vi skal oppnå på i et enkelt tilgjengelig format for innbyggerne. Resultatet ble en historie vi er stolte av å fortelle og som gjør det enklere for innbyggerne å forstå hva vi jobber med. Jeg er godt fornøyd både med samarbeidet og sluttresultatet med Storybold, sier Rolf-Ivar Buerengen. 

Ønsker du å lage en animasjonsfilm til din bedrift? Det koster ikke noe å ta en prat med oss om film og animasjon.

Kontakt oss her