Rygge kirke

Kunde: Rygge Kirke

Oppdrag: Designe annonser, flyere og Facebookposter for Sommerkonsertene i Rygge kirke, samt promotering av konsertene.

Kanal/virkemiddel: Avisannonser, flyere og Facebookarrangementer og poster.

Oppdragsbeskrivelse: For andre år på rad har Rygge Kirke arrangert sommerkonserter i samarbeid med Fredrikstad Østre kirke. Nå trengte de hjelp til å få bedre synlighet og få promotert ut konsertene på sosiale medier.

Strategi/idéløsning: Siden verken Rygge Kirke eller Sommerkonsertene hadde noen egen designprofil, bestemte vi oss for å lage en rask, liten designprofil for Sommerkonsertene. Men den måtte lages slik at vi kunne hente elementer derfra hvis selve Rygge Kirke også skulle få behov for et gjenkjennende designprogram ved en senere anledning.

Siden konserter handler om lyd, lot vi oss inspirere av hvordan lyd vises som bølgeformer i f.eks en equalizer. I stedet for lydstaver valgte vi å designe et grafisk element der rundinger i ulik størrelse og fargetetthet danner lydbølgeformen. Elementene i lydbølgeformen brukes som logo eller som grafisk element ved å velge ut og forstørre deler av lydbølgeelementet. Lignende rundinger kan du også finne igjen i et annet symbol fra Den Norske Kirke; ‘Størst av alt er kjærligheten. At disse grafiske elementene og symbolene virker familiære, er bare positivt.

Fargene hentet vi fra selve kirken. Typisk for Rygge kirke er det svarte våpenhuset med den røde døren. Rødt er også en farge Den Norske kirke bruker i sin profil. Fargen gir derfor en god sammenheng til kirkens overordnede profil. Et annet, og mer særegent trekk for Rygge Kirke er de brune og hvite steinene som utgjør de vakre murveggene. Mønsteret var det ingen ringere enn Sigurd Jorsalfare som hentet inspirasjon til på sin reise til Østen. Disse brunlige nyansene ble valgt som tilleggsfarger til profilen. Vi har også hentet noen flere tilleggsfarger fra bl.a. altertavlen inne i kriken. Men de er altså ikke brukt i denne annonsen som nylig sto på trykk i Moss Avis. 

Resultat: Til nå har det vært fullsatt kirke under konsertene og Facebooksiden har mer enn doblet medlemsantallet på få dager.

Trenger du også godt design på dine annonser? Send oss en mail på hei@storybold.no, da vel.