Design av nettside for Kymar

Design av nettside for Kymar Group

Etterhvert som Kymar utvidet, vokste og kjøpte opp flere selskaper, trengte de en overordnet nettside som samlet de tre selskapene Kymar AS, Kymar Elektro og Kymar Solutions og alle deres tjenester under en og samme fane.

Se hvordan vi jobbet med navn og designprofil for Kymar

Slik jobbet vi med nettsiden:

  • Etter et oppstartsmøte der vi fikk en muntlig beskrivelse av behovsspesifikasjon og ønsker for struktur.
  • På bakgrunn av dette lagde vi et pristilbud som kunden aksepterte.
  • Deretter gikk vi gjennom alle de tre eksisterende nettsidene og strukturerte innholdet for å lage et overordnet rammeverk for nettsiden. Siden de tre selskapene overlapper hverandre til en viss grad, når det kommer til tjenester og leveranser, var det viktig at alle hadde klart for seg hvilket innhold som hørte innunder hver fane og som ble levert av de ulike selskapene.
  • I rammeverket beskrev vi hvilket innhold som burde høre til under hver fane og hvilke knapper og linker som enten skulle føres til en underside på nettstedet Kymargroup.no eller om de skulle lede ut til en av de tre eksisterende selskapssidene.
Utkat til rammeverk for nettsiden
Utkat til rammeverk for nettsiden
  • Når dette var avklart og godtjent av kunden, begynte designarbeidet. Siden hver av de tre eksisterende nettsidene foreløpig skulle beholdes, var det viktig at kunden opplevde at nettstedet Kymargroup.no designmessig hørte sammen med de tre andre nettsidene. Samtidig jobbet vi med å samle tekster fra de eksisterende sidene og å skrive nye tekster til Kymargroup.no.
    Når designet var godkjent startet vi med å implementere nettstedet i WordPress og fylte på med bilder og tekster når disse var klare og godkjente.

–  Siden som helhet, prosessen, resultatet, innhold/tekst
animasjon og design, alt har fungert bra, sier Ulf Pettersen, CEO i Kymar Group.