Landsmøte Moss 2024

Program

Torsdag 12. September

Siste avsjekk

Fredag 13. September

v/ styreleder Kjetil Sjøeng m. flere

v/ Knut Sunde, Norsk Industri

v/ Adm.dir Harald Solberg, Norsk Industri

v/ Nina Vogt

v/ Qross kurssenter m flere

Workshop (basert på webinarene)

/ BI studentene «våre»

Lørdag 14. September

v/ Birgitte Velde

Torsdag 12. September

17:00 Styremøte
Siste avsjekk
Siste avsjekk
18:00 Get together Nobel Cafe i Moss
Nobel Cafe i Moss

Fredag 13. September

09.00 Registrering og kaffe
09:30 Velkommen til Moss
v/ styreleder Kjetil Sjøeng m. flere
v/ styreleder Kjetil Sjøeng m. flere
09:45 Norsk økonomi på pulsen
v/ Knut Sunde, Norsk Industri
v/ Knut Sunde, Norsk Industri
10:15 En kraftfull organisasjon
v/ Adm.dir Harald Solberg, Norsk Industri
v/ Adm.dir Harald Solberg, Norsk Industri
10:40 Pause
11:00 Hvordan skille seg ut? Kjenn dine kunder!
v/ Nina Vogt
v/ Nina Vogt
11:30 Kunstig Intelligens - som brød nyttig verktøy
v/ Qross kurssenter m flere
v/ Qross kurssenter m flere
12:15 Lunsj
13:15 Corporate good: Bærekraft en naturlig del av bransjen
Workshop (basert på webinarene)
Workshop (basert på webinarene)
14:15 Netsecurity: Datasikkerhet en forutsetning for driften
14:45 Trykt i Norge - ungdom skaper resultater
/ BI studentene «våre»
/ BI studentene «våre»
15:45 Generalforsamling «Grafisk bransjeforening – print og kommunikasjon»
16:45 Pause frem til middag
18:30 Aperitiff Hotell Riviera
Hotell Riviera
19:00 Festkveld og middag med kulturelle innsalg m.m

Lørdag 14. September

Hotell Riviera
10:00 Vi reiser til Ekeby gårdsbryggeri for kulturell og faglige opplevelser
10:30 Fra Ego til Eco
v/ Birgitte Velde
v/ Birgitte Velde
Ekeby gård
Ekeby gård
14:30 Hjemreise

Torsdag 12. September

17:00 Styremøte

Siste avsjekk

18:00 Get together

Fredag 13. September

09.00 Registrering og kaffe

09:30 Velkommen til Moss

v/ styreleder Kjetil Sjøeng m. flere

09:45 Norsk økonomi på pulsen

v/ Knut Sunde, Norsk Industri

10:15 En kraftfull organisasjon

v/ Adm.dir Harald Solberg, Norsk Industri

10:40 Pause

11:00 Hvordan skille seg ut? Kjenn dine kunder!

v/ Nina Vogt

11:30 Kunstig Intelligens - som brød nyttig verktøy

v/ Qross kurssenter m flere

12:15 Lunsj

13:15 Corporate good: Bærekraft en naturlig del av bransjen

Workshop (basert på webinarene)

14:15 Netsecurity: Datasikkerhet en forutsetning for driften

14:45 Trykt i Norge - ungdom skaper resultater

/ BI studentene «våre»

15:45 Generalforsamling «Grafisk bransjeforening – print og kommunikasjon»

16:45 Pause frem til middag

18:30 Aperitiff

19:00 Festkveld og middag med kulturelle innsalg m.m

Lørdag 14. September

9:00 Frokost og utsjekk

10:00 Vi reiser til Ekeby gårdsbryggeri for kulturell og faglige opplevelser

10:30 Fra Ego til Eco

v/ Birgitte Velde

11:00 Lokal mat med historie

13:00 Lunsj og ølsmaking

14:30 Hjemreise