Persbråten videregående skole

Hva gjør du når Åpen Skoledag blir avlyst på grunn av pandemi, og skolen derfor ikke når ut med sitt gode skoletilbut til foreldre og elever? Jo, du lager film.

Persbråten videregående skole i Oslo tok kontakt med oss i desember i fjor, og trengte egentlig å filme alt i går. Vi snudde oss rundt laget først en film om den flotte spesialtilpassede linjen for arbeidstrening som skolen tilbyr. Vi fikk også oppdraget om å lage en kort film om de andre fagtilbudene som skolen tilbyr.

Begge filmer ser du her: 

Arbeidslivstrening på Persbråten:

Husk søknadsfristen