Movar

– Planene for fremtidens avløpsrensing i Mosseregionen vil gi en stor og positiv betydning for Oslofjorden og miljøet. Samtidig vil mange av innbyggerne bli berørt av planene. Men avløpsrensing er kompliserte prosesser som foregår i lukkede rør og systemer. Da er det krevende å fortelle en historie som det er enkelt å forstå. Vi fikk derfor god hjelp av Storybold til å visualisere og fortelle om planene vi jobber med og hva vi skal oppnå på i et enkelt tilgjengelig format for innbyggerne. Resultatet ble en historie vi er stolte av å fortelle og som gjør det enklere for innbyggerne å forstå hva vi jobber med. Jeg er godt fornøyd både med samarbeidet og sluttresultatet med Storybold.