Høyda Magasin

Nytt, redesignet magasin for Høyda-området kom ut i postkassene 23. mars. Storybold har med glede tatt på seg dette oppdraget. – Vi har også akkurat blitt ferdige med nye nettsider, ww.hoydamoss.no, og er allerede godt i gang med å planlegge innhold for nummer to, men vi tar gjerne imot tips om nyheter og ting som…

Les mer